Tietosuojaseloste

 1. SisUkko Oy
  Rihkamakatu 8 C 3
  06100 Porvoo
  +358 50 501 0512
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Eero Lehto
  puh. +358 (0)504617483
 3. Rekisterin nimi
  SisUkko Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.
  Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.
  Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.
  Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin SisUkko Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille tai työeläkekassoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.