Kustannustuen toinen hakukierros on käynnistynyt – muista myös yrittäjän työttömyysturva

Kustannustuen hakeminen käynnistyi Valtiokonttorissa 21.12.2020. Hakuaika jatkuu 26.2.2021 saakka.

https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/kustannustuen-hakeminen-valtiokonttorista-on-kaynnistynyt/#8922ddf1

Uudella hakukierroksella tukikautta on pidennetty viiteen kuukauteen ollen nyt 1.6-31.10.2020. Vertailujaksona käytetään vuoden 2019 vastaavaa ajanjaksoa. Jos yrityksesi on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailukausi on 1.1-29.2.2020.

Tukea voi hakea vaikka yritys olisi saanut muitakin koronatukia, myönnetyt tuet kuitenkin huomioidaan kustannustuen määrässä. Tuki haetaan valtionkonttorista, joka tiedottaa lähiaikoina tarkemmin haun alkamisesta.

Ehtona on, että myönnettävä tukisumma ylittää 2000 euroa. Vähimmäisliikevaihtovaatimus on poistettu uudella kustannustukikierroksella.

Valmistaudu hakuun hyvissä ajoin!

1. Tarkista Verohallinnolle ilmoittamasi tilinumero

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi tilinumero tarvittaessa OmaVero-palvelussa.

2. Arvioi soveltuvat kulut

Kustannustukeen oikeuttavia kuluja on joustamattomat kulut. Tällaisia ovat vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta kuten laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut.

Kuluihin ei lasketa mukaan tarvikeostoja tai sellaisia palkkakuluja, joita on ollut mahdollisuutta supistaa.

3. Huolehdi että alv-ilmoitukset ovat ajan tasalla

Kustannustuen saamista nopeuttaa se että alv ilmoitukset ovat ajan tasalla.

4. Tee tarvittaessa Suomi.fi valtuutus

Kustannustuki haetaan suomi.fi-tunnistautumisella. Tuen voi hakea joko vastuuhenkilö tai valtuutettu. Kustannustukea haetaan valtuudella ”yritysrahoituksen hakeminen”.

5. Arvioi yrityksesi mahdollisuus kustannustukeen

Kustannustukea myönnetään toimialoille, joiden kokonaisliikevaihto on tippunut yli 10% Koronan vaikutuksesta. Tukea hakevan yrityksen liikevaihdon on täytynyt laskea tukikaudella vähintään 30% vertailukauteen verrattuna.

Valtioneuvosto tulee antamaan asetuksen, josta selviää kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat. Aiempaan tukikauteen kuuluneet toimialat löytyvät täältä.

Mikäli yrityksesi verottajalle ilmoittama päätoimiala ei ole löydy valtioneuvoston asetuksessa määrittämästä toimialaluettelosta, yritys voi hakea kustannustukea osoittamalla hakemuksessaan ne erityisen painavat COVID-19 -pandemiaan liittyvät syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta.

Tarkasta oletko oikeutettu yrittäjän työmarkkinatukeen!

Yrittäjien työmarkkinatuen aikaa jatketaan maaliskuun loppuun.

Hallitus esittää että Yrittäjä voisi saada työmarkkinatukea maaliskuun 2021 loppuun saakka, jos päätoiminen yrittäjänä olo on päättynyt koronapandemian takia.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.

Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa etuuteen. Voit yrittäjänä ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein

Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa.

Tällä hetkellä nämä ehdot ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona